עמודי גדר בגדלים שונים

עמודי גדר, א.צ ג'רבי

עמודי גדר